Impressie: Rosmalens Verenigingen Contact

Op dinsdagavond 26 november vond de najaarsbijeenkomst van het Rosmalens Verenigingen Contact (RVC) plaats. Zij organiseerden in wijkgebouw de HEVO een avond die in het teken stond van Rosmalen: Rosmalen Centraal. Op deze bijzondere thema-avond konden de mensen in gesprek over de toekomst. Burgemeester Jack Mikkers vertelde dat we met een grote camper op 18 locaties kris kras in de gemeente hebben gestaan, natuurlijk ook in Rosmalen. Helaas konden we nog geen uitkomsten delen, want we hebben zo’n 700 mensen gesproken… en het analyseren van alle gesprekken kost natuurlijk wat tijd.

Mentimeter

Met behulp van Mentimeter kon iedereen op een speelse manier met zijn of haar eigen smartphone ideeën of gedachten delen met de mensen in de zaal. De antwoorden komen ‘live’ binnen op het scherm en zijn dan voor iedereen te zien. De burgemeester wilde natuurlijk graag weten waarom mensen deze antwoorden gaven en daar konden anderen weer op reageren.  

Mooie ideeën

Zo was een vraag ‘Wat zou u doen als u 1 dag burgemeester was?’. Natuurlijk is 1 dag erg kort, maar er kwamen mooie ideeën los. ‘Een feest in de Vliert voor iedereen. Iedereen uitnodigen, met verschillende achtergronden, culturen en windstreken. En laat iedereen eten meenemen. Eten bindt!’. Andere mensen zouden zich dan inzetten voor waterbeheersing of de zorg. Maar sommige mensen vonden het toch lastig om er een beeld bij te vormen.

Onderzoek

Diezelfde dag bleek uit onderzoek dat inwoners van Den Bosch zeer tevreden zijn over hun stad. Dus wij vroegen hen ook waar zij trots op waren, in Rosmalen en Den Bosch. Natuurlijk werden de vrijwilligers genoemd. Maar ook ‘het dorpse karakter en de bruisende stad’, ‘het gevoel van samen’ en het ‘thuis voelen’. Maar daarbij werden er ook zorgen geuit of iedereen zich wel uitgenodigd voelt om mee te doen. Ook werd er nagedacht hoe we een inclusieve gemeente voor gehandicapten en ouderen kunnen zijn en hoe we voor elkaar zorgen. Een jonge vrouw vertelde hoe zij in de supermarkt een oudere meneer met Parkinson hielp met de boodschappen naar huis te brengen. ‘De zorg mag meer aandacht krijgen’.

Thema’s voor de toekomst

Ook vroegen we naar dé thema’s voor de toekomst. Een aantrekkelijke en veilige leefomgeving, vergrijzing en woningen kwamen hier als top 3 uit. In het gesprek dat daarop volgde, vertelde een jongere dat hij ‘veilig ’s avonds laat over straat naar huis lopen’, belangrijk vindt. En brak een mevrouw een lans voor voldoende aandacht voor jongeren. ‘Zij zijn belangrijk voor onze toekomst en zorgen straks voor ons!’. Ook waren er ideeën voor de woningmarkt. Van het kopen van een stuk grond om samen met een aantal andere ouderen woningen te bouwen, tot meer appartementen zodat eengezinswoningen vrij komen voor jongere families. Maar ook andere thema’s zoals de jeugdzorg en het klimaat werden genoemd.

Mooie avond

Kortom, er kwamen heel veel ideeën en gedachten over Rosmalen, Den Bosch en de toekomst los deze avond. En werd er gezegd ‘hoe goed we het eigenlijk met elkaar hebben’, in vergelijking met mensen in andere situaties elders in de wereld. We hadden nog lang kunnen doorgaan met het gesprek. Het was een mooie avond!