Impressie Kruiskamp KC Westerbreedte

Op 28 oktober reed de camper naar het westen van Den Bosch. Om precies te zijn midden in de Kruiskamp bij kindcentrum Westerbreedte. Door een camperplek vlakbij de ingang raakten we met diverse ouders en medewerkers van het centrum in gesprek.

Tegen 14.00 uur toen de lessen waren afgelopen en de kinderen werden opgehaald, was het een komen en gaan van spelende kinderen met hun ouders. Kinderen vonden het leuk om een kleurplaat te maken en vertelden hun wensen en dromen voor de toekomst.

Interessant thema in de Kruiskamp bleek de veiligheid. Veel mensen begonnen hierover en gaven aan zich zorgen te maken over wat er gebeurt in de buurt. Het bleek wel lastiger om hier meer over te weten te komen of uit te vinden wat precies het probleem is. Daarnaast gaven kinderen aan het thema duurzaamheid belangrijk te vinden. Zo tekende een jongen een prullenbak, zodat er minder plastic in de natuur terecht kon komen. En schreef een andere jongen teksten op over minder CO2 en minder plastic in de natuur.

Veel ouders van kinderen wezen op het feit dat Den Bosch een fijne stad is om te wonen en echt gezellig, maar dat de Kruiskamp soms wel een lastige plek kan zijn, gezien wat er gebeurt in de wijk. De positiviteit van hun kinderen over de toekomst, konden zij gelukkig meestal wel delen.