Impressie: de Driesprong in Rosmalen

Op donderdag 17 oktober was het warenmarkt op De Driesprong in Rosmalen. Een goed moment om ook hier gesprekken aan te gaan over de toekomst. We spraken er vooral met wat oudere inwoners. Mensen vonden het in het begin wat lastig om de vragen over de toekomst te beantwoorden. Uiteindelijk kwam er toch veel leuks en interessants uit!

“Hopelijk kunnen mijn kleinkinderen blijven buitenspelen, blijven ze goed naar school gaan. En worden het straks volwassenen met een hart voor Rosmalen en Den Bosch.”

Mensen bedanken ons regelmatig voor de gesprekken. Iedere dag zijn er wel een of meer gesprekken waarbij we vooral een luisterend oor zijn.

Het viel ons ook op dat een aantal inwoners meegaf dat Rosmalen toch wel echt Rosmalen is. Den Bosch lijkt soms verder weg. 

Hier in Rosmalen spraken we zo’n 70 mensen. Thema’s die aan bod kwamen, waren woningen voor vooral jongeren (“om ze voor onze toekomst zo veel mogelijk hier te houden”), het behoud van monumentale gebouwen en sfeerbepalende straten. Maar ook ontmoeting, opgroeien, duurzaamheid, sociale omgang en mobiliteit.