'In de De Buitenpepers doet iedereen mee'

In 2050 gaan we in de gemeente ’s-Hertogenbosch wonen zonder gebruik van aardgas. Om zover te komen, moeten er nog heel veel stappen gezet worden. Samen gaan we dan ook op zoek naar een passend alternatief voor aardgas. Dat doen we met bewoners, corporaties, ondernemers en netbeheerder Enexis. In 2021 moeten alle gemeenten aangeven aan het Rijk hoe zij denken alle wijken in hun gemeente aardgasvrij te maken. In ’s-Hertogenbosch gaat het dan om 107 wijken.

In 2019 is gestart met vijf proefbuurten: Sparrenburg, ’t Zand, Zuid, Hintham Zuid en De Buitenpepers. De ervaringen in deze buurten helpt de gemeente in de aanpak voor de overige 102 buurten. In de wijk De Buitenpepers is inmiddels een intensief traject geweest en is er een buurtplan opgeleverd.

Concrete stappen

Stapsgewijs worden nu in De Buitenpepers concrete stappen gezet op weg naar een duurzame toekomst. Het afgelopen half jaar zorgde de gemeente ’s-Hertogenbosch voor professionele begeleiding door een adviseur van Buurkracht. Al zoekend en overleggend werden technische mogelijkheden in kaart gebracht, werden stappenplannen per woningtype gemaakt en kwam er een verkenning van financieringsmogelijkheden. Dat leidde uiteindelijk tot een buurtplan dat aan de hele buurt is gepresenteerd. Het plan gaat over de stappen die nodig zijn om de buurt deels of helemaal aardgasvrij te maken. Maar het gaat ook over de vervangende vormen van energievoorziening en energiebesparing.

Leefbaar

Bijzonder is verder dat er aandacht is voor de leefbaarheid in de buurt. Want als er dan toch samenwerking is tussen buurtbewoners, dan kan die ook worden ingezet voor andere zaken. Daarbij kan worden gedacht aan een duurzamer waterbeheer, het aanpassen van brandgangen en het organiseren van gezellige activiteiten.

Diverse werkgroepen gaan met deze thema’s aan de slag. Een detailplanning voor 2020 is klaar, voor de jaren daarna blijft het bij het benoemen van enkele wezenlijke mijlpalen. Zo is het de bedoeling dat in 2023 het 50-jarige bestaan van de Buitenpepers groots wordt gevierd met, als het aan de schrijvers van het plan ligt, de opening van een buurthuis. In 2030 zouden zo veel mogelijk huizen in de wijk over energielabel C moeten beschikken. Vanaf die tijd maken eigenaren van woningen, flats, appartementencomplexen en bedrijven de keuze voor aardgasvrij.

Birgit vertelt

Wil jouw wijk ook stappen zetten in het verduurzamen van woningen? Birgit, inwoonster en lid van het meedenkteam De Buitenpepers vertelt in deze video hoe zij het hebben aangepakt.