Hoe doe je een 'snelle aanvraag' bij de Cultuurfondsen 's-Hertogenbosch?

Op de website van de gemeente 's-Hertogenbosch kan je een 'snelle aanvraag' aanvraag doen bij de Cultuurfondsen 's-Hertogenbosch

 

Doe je voor het eerst een snelle aanvraag of wil je overzichtelijk zien wat je allemaal moet doen voor een snelle aanvraag? In dit artikel leggen we het je uit hoe het werkt.

 

Wat heb je nodig voor het indienen? 
Wat moet er in de projectbeschrijving staan? 
Hoe maak je een begroting?

 

 

Doelstellingen van de fondsen:

Je kunt bij de projectfondsen subsidie aanvragen voor projecten met een duidelijk begin- en eindpunt die aansluiten bij een van de doelstellingen van de fondsen.

Een snelle aanvraag indienen kan alleen bij fonds Lokaal Effectief en fonds Pop-up. Deze fondsen zijn bedoeld voor projecten:

 • die inwoners van ’s-Hertogenbosch stimuleren om actief zelf kunst te makenFonds Lokaal Effectief
   
 • die actieve of passieve cultuurparticipatie stimuleren van doelgroepen die een afstand ervaren tot het reguliere aanbod: Fonds Lokaal Effectief
   
 • waarin vernieuwing, experiment en lef – allen op cultureel gebied – centraal staan: Fonds Pop-up
   
 • die leiden tot een duidelijke professionalisering van uw culturele beroepspraktijk als maker of collectief: Fonds Pop-up
   

Wat heb je nodig voor het indienen?

Je hebt een aantal zaken nodig voor het indienen van de aanvraag:

 1. Een beschrijving van je project in een paar zinnen (in minder dan 1.000 tekens/letters)
 2. Een beschrijving waarom het project aansluit op de doelstelling van het fonds waar je bij aanvraagt (in minder dan 1.000 tekens/letters)
 3. Een pdf met daarin uitgebreidere projectbeschrijving en begroting

Als je een projectaanvraag indient bij fonds Pop-up die leidt tot een duidelijk professionalisering van je culturele beroepspraktijk, dan moet je aantonen dat je een professionele maker bent door een of beide documenten mee te sturen:

 • Diploma van een erkende kunstvakopleiding
 • KvK-uittrekstel

Als je de aanvraag namens een stichting (of andere rechtsvorm indient), heb je ook de volgende documenten nodig:

 • KvK-uittrekstel
 • Ondertekende oprichtingsstatuten
   

Wat moet er in de projectbeschrijving staan?

Als je een aanvraag doet moet je een pdf met daarin je planbeschrijving en begroting uploaden. Er is geen standaard format voor de projectbeschrijving, maar probeer je projectplan te beperken tot ongeveer een A4tje.

Naast antwoorden op de logische wat-, wanneer- en waar-vragen is het goed om eventuele (Bossche) samenwerkingen te benoemen en duidelijk aan te geven wanneer het project is afgelopen. Geef ook aan waarom je plan aansluit bij de hoofddoelstelling van het fonds waar je subsidie bij aanvraagt.

 

Hoe maak je een begroting?

Een begroting geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van het hele project. Alleen de kosten opgeven waarvoor je subsidie aanvraagt is dus niet voldoende. Subsidie is bedoeld om een tekort op begroting te dichten. Daarom moet de projectbegroting sluitend zijn. Dat betekent dat de inkomsten en de uitgaven gelijk zijn.

UITGAVEN

Laat alle uitgaven van het hele project zien op de begroting. Dus niet alleen de kosten die je wilt dekken door de subsidie. De uitgavenposten mag je per categorie laten zien. Je hoeft niet elk ‘apart bonnetje’ op de begroting te zetten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Honoraria (vergoeding voor werk van jezelf en/of anderen)
 • Materiaalkosten
 • Productiekosten
 • Marketing

INKOMSTEN

Je project mag niet voor 100% gefinancierd worden door de subsidie van de cultuurfondsen. Je moet dus andere inkomsten op de begroting laten zien. Een goede financieringsmix met meerdere inkomstenbronnen toont aan dat je project meer draagvlak heeft.

Denk aan andere inkomstenbronnen aan:

 • Inkomsten uit entree of kaartverkoop
 • Bijdragen van andere fondsen
 • Donaties en/of crowd funding
 • Eigen inbreng
 • Bijdragen van samenwerkingspartners (bijvoorbeeld korting op de factuur)

INKOMSTEN OF BIJDRAGE IN NATURA

Vaak zijn er samenwerkingspartners die in natura bijdragen aan een project. Als die bijdrage makkelijk is om te zetten in een geldbedrag, kan je die op de begroting erbij zetten. Mocht de bijdrage in natura niet goed om te zetten zijn naar een geldbedrag, dan kan je het apart vermelden als bijdrage in natura.

EIGEN INBRENG KAPITALISEREN

Het is mogelijk om je eigen bijdrage te kapitaliseren in de begroting. Dat betekent dat je de uren die je investeert in jouw project, uitdrukt in geld. Je moet dat zowel aan de inkomsten- als uitgavenkant laten zien.

Zo kun je bij de kosten je eigen uren opgeven, bijvoorbeeld 630 (18 uur à €35 euro). Als je van die uren iets minder dan de helft onbetaald of “gratis” aan je project besteed, dan kun je dat bij de inkomsten zetten. “Eigen inbreng €280,- (8 uur à €35 per uur)”. Daarmee draag je zelf €280,- bij aan je project en word je voor €350,- uitbetaald.