Het Inclusieve Park

De bouw van “Het Inclusieve Park” op de kop van de Tolbrugstraat is klaar. Met dit experiment kijkt ontwerper Wouter Corvers hoe de openbare ruimte beter toegankelijk kan worden. Bijvoorbeeld voor mensen in een rolstoel of met een kinderwagen.

Het onderzoek laat ook zien wat toegankelijkheid betekent. De gebouwde hellingbaan voor Het Inclusieve Park is bijvoorbeeld best groot. Willen we dat overal? Wat betekent het voor de hoeveelheid groen en bomen? En voor zichtlijnen? Het project maakt duidelijk welke dilemma’s er zijn om een gebied zoals het Zuid-Willemspark toegankelijk te maken. En ook welke afweging we dan vanuit de gemeente te maken hebben over de inrichting ervan.

Waarom aan deze kant?  

In het Zuid-Willemspark komt ter hoogte van Nieuwehagen een verblijfsplek in de vorm van een tribune. Ook komt er aan die kant nog een steiger bij het Kruithuis. Deze beide definitieve verblijfsplekken liggen aan de zonzijde. Als plek voor dit experiment kozen we voor de andere kant van het water. Daar komen meer mensen voorbij en dat is voor het experiment belangrijk.

Waarom tijdelijk? 

Het is een experiment. Om dat snel op te kunnen starten heeft het een tijdelijke vergunning gekregen. Dan gelden er minder zware eisen voor de constructie. Ook het waterschap stelt voor de doorstroming andere eisen aan een definitief bouwwerk. De hele Kanaalboulevard wordt nog opnieuw ingericht. Dan komen er ook definitieve voorzieningen als paden en verblijfsplekken. Ervaringen van dit project nemen we daarin mee.

Podcast 

Er is ook een speciale podcast bij Het Inclusieve Park. De speciale trap, de vissteiger, de speciale leuning, ze zijn allemaal gebaseerd op persoonlijke verhalen die de ontwerper vooraf ophaalde. Leuk detail: de podcast werd gemaakt door Radio Brugwachter. Zij zenden uit vanuit een brugwachtershuisje bij sluis 0. Je vindt de podcast vanaf vrijdag 6 september op www.hetinclusievepark.nl.

Bezoekje brengen? 

Wil je zelf een kijkje nemen? Ga gerust even kijken. De officiële opening is op vrijdagmiddag 6 september om 16.00 uur. Het Inclusieve Park blijft staan tot en met de Week van de Toegankelijkheid. Die week is van 7 tot en met 11 oktober. Iedereen kan er gebruik van maken.