Het huis ‘Melanen’, voorganger van het Huis van Bosch

Op de Bossche Markt wordt momenteel het voormalige familieatelier en woonhuis van Jheronimus Bosch gerestaureerd. Ooit stond op de plek van dit vijftiende-eeuwse huis een nóg ouder en veel groter huis, zo blijkt uit het bouwhistorisch en archeologisch onderzoek. Dit oudere huis zijn de bouwhistorici en archeologen ook al tegengekomen bij het onderzoek ter plaatse van de twee ingestorte buurpanden.

Het huis Melanen besloeg de oppervlakte van de drie smalle huizen op de hoek van de Markt en de Hinthamerstraat. Als gevolg van de instorting van het hoekpand in 2016 werden de twee huizen op de hoek uitvoerig bouwhistorisch onderzocht. In het naastgelegen ‘Huis van Bosch’ werd in het kader van de restauratie ook onderzoek gedaan. In de kelders van de drie huizen werden rondom de muren van het grote bakstenen huis Melanen gevonden. 

Balklaag en lemen vloer

De grote kelder onder het huis Melanen had geen gewelven maar een bijzondere houten balklaag, waarvan een deel nog steeds is bewaard. De balklaag werd ondersteund door gemetselde  
kolommen, waarvan de fundering bij het archeologisch onderzoek is aangetroffen.  
Een van de zware eikenhouten balken blijkt uit een boom gemaakt te zijn, die omstreeks 1269 is geveld. Dit is nauwkeurig af te leiden uit het jaarring-onderzoek van het hout. 

Boven op de balklaag van de kelder werd, onder de winkelvloer, ook een bijzondere lemen vloer terug gevonden. Op de vloerplanken was een laag van drie centimeter leem gesmeerd. Dit soort lemen vloeren worden vaak bij  archeologisch onderzoek in de bodem gevonden, maar zelden op een houten balklaag. 

Vermoedelijk werd het grote huis al in de veertiende eeuw opgedeeld in drie huizen. Na de stadsbrand van 1419 werden er drie afzonderlijke huizen herbouwd. Eén daarvan is het ‘Huis van Bosch’.
De bijzondere restanten van het huis Melanen zijn hier na de restauratie te bewonderen.

Bekijk meer details van het huis Melanen op de website van Erfgoed ’s-Hertogenbosch.