Het gebeurt in de Spoorzone

De Spoorzone ’s-Hertogenbosch doet er toe. Het gebied sluit aan op de bestaande stad en voegt daar iets nieuws aan toe. Het is een veelkleurig gebied met cultuur en historie. Het is een vervoersknooppunt dicht bij natuur. Het biedt mogelijkheden voor toonaangevende duurzame ontwikkelingen en innovatie. De Spoorzone is ook voor de gemeente zelf een innovatielab.

Al deze kenmerken bieden goede mogelijkheden om invulling te geven aan ons profiel van ‘Meest Gastvrije Stad van Nederland’. Met als thema’s ‘Cultuurstad van het zuiden’ en ‘Toonaangevende datastad’. Het is dé plek voor stedelijke transformatie.

Sinds 2017 zijn we bezig met het verder ontwikkelen van de Spoorzone ’s-Hertogenbosch. Die doen we op programmatische wijze. Deze aanpak kozen we omdat we willen dat de ontwikkelingen die de komende jaren spelen in de Spoorzone, elkaar versterken. Dit doen we #samen met belanghebbenden in het gebied.

Begin 2018 heeft de gemeenteraad de ontwikkelrichtingen en aanpak voor het programma Spoorzone ’s-Hertogenbosch vastgesteld. In het boekje ‘De stand van de Spoorzone

laten we zien waar we nu staan. En wat de komende tijd gaat spelen.