Herinrichting Zuid Willemsvaart

Op 4 juni heeft het college de raadsinformatiebrief over de herinrichting van de Zuid Willemsvaart behandeld. Hiermee kunnen we een definitief ontwerp presenteren. De werkgroep is hierover via een inloopavond op dinsdag 11 juni geïnformeerd.

Aanpassingen inrichtingsplan

In overleg met de betrokkenen hebben we een paar aanpassingen in het inrichtingsplan Binnenstadsring gemaakt. Deze richten zich vooral op verkeersremmende maatregelen zoals het toevoegen van fietssuggestiestroken en het aanbrengen van verkeerssluisjes. Op basis van geluid- en trillingonderzoek kiezen we op deze specifieke locatie voor asfalt. Dit heeft een aantoonbaar beter effect op het woon- en leefgenot van direct omwonenden.

Planning uitvoering

De planning voor de uitvoering van de Zuid Willemsvaart is veranderd. We hebben de uitvoering helaas moeten doorschuiven naar het voorjaar van 2020. Dit is nodig omdat we ook een vertraging hebben met de werkzaamheden aan de Hekelbrug. In eerste instantie stond de uitvoering hiervan gepland in juni maar vanwege broedende vogels mag van de Wet Natuurbescherming de uitvoering niet plaatsvinden en wordt deze doorgeschoven naar september. De uitvoering van de Kanaalboulevard stond ook gepland voor september. Gelet op de bereikbaarheid van de binnenstad is het niet mogelijk om beide projecten tegelijkertijd uit te voeren. Bij de Hekelbrug gaat het om een aanvullende constructieve maatregel die niet langer uitgesteld kan worden. Vandaar dat er is besloten om de Kanaalboulevard door te schuiven naar het voorjaar van 2020.

 

Tekening van de indeling Kanaalboulevard

Vervolg Binnenstadsring

De herinrichting van de Zuid Willemsvaart staat niet op zich. Het maakt onderdeel uit van een brede aanpak van bereikbaarheid en leefbaarheid van de binnenstad, waarin de Binnenstadsring een belangrijke schakel is. De Binnenstadsring kent meerdere projecten waarbij we per locatie maatwerk toepassen.

We pakken de realisatie van de andere delen van de Binnenstadsring gefaseerd op. Dit om de bereikbaarheid van de binnenstad te waarborgen. Zodoende zijn we eerst gestart met de voorbereidingen van de Zuid Willemsvaart. Hierna volgt het eerste deel van de Oranjeboulevard tussen Julianaplein tot aan de Lekkerbeetjesstraat.