HAS Student bouwt dashboard hoogwater

Daniël Poot is derdejaarsstudent aan de afdeling Applied Geo Information Science op de HAS Hogeschool. Tijdens zijn projectstage in het IoTStadslab werkt hij aan de ontwikkelingen van een digitaal dashboard waarmee de waterhoogte op een aantal plekken in en rond de stad wordt weergegeven. De technische uitdaging is om realtime meetgegevens van de gemeente (mbv drie MultiFlexMeters) en Rijkswaterstaat te combineren en te ontsluiten met behulp van het FIware-platform (zie ander nieuws). De data verloopt als primeur via dit platform. Dit praktijkonderzoek draagt bij aan het gebruik en beoordeling van het platform. Veel leuk pionierwerk al met al.