Geen vrije paarden en runderen voeren

Recent troffen de beheerder en vrijwilligers van FREE Nature een ernstig ziek Konikveulen aan in natuurgebied de Diezemonding. Het jonge dier was er zeer slecht aan toe: het had hoge koorts en was verlaten door zijn kudde.

Na onderzoek bleek dat de paarden en geuzen appels gevoerd hadden gekregen. Dit is zeer gevaarlijk voor de dieren. Voor een veulen kan het eten van vier of vijf appels al leiden tot ernstige koliek (ernstige aanval van pijn), met mogelijk fatale afloop. In dit geval kwam hulp op tijd en is de behandeling van de dierenarts goed aangeslagen. Het veulen voelt zich inmiddels weer goed, maar herhaling willen we graag voorkomen.

Het voeren van appels lijkt misschien onschuldig en wordt goed bedoeld, maar kan verregaande gevolgen hebben. Wij vragen bezoekers om dit daarom niet meer te doen.

Bijvoere​n niet nodig

Het  bijvoeren met appels (of andersoortig voer) is niet nodig. De paarden en runderen in de Diezemonding leiden een vrij bestaan, maar worden meerdere keren per week gecontroleerd door de beheerders. Als het nodig is, wordt er ingegrepen. Zoals deze week door het inschakelen van de dierenarts, of door bij te voeren met hooi of mineralen wanneer dit nodig is.

Op de bebording staat duidelijk aangegeven de dieren niet te aaien of voeren. We willen bezoekers met klem verzoeken zich hieraan te houden, zodat de dieren hun vrije leven zorgeloos kunnen voortzetten.