From Tune with Love

Het Popkoor heeft twee doelen met dit project:

A. bereiken van een hoger artistiek niveau door nummers vanuit beleving uit tevoeren in plaats van uit het hoofd. Geen rol spelen maar zingen (en spelen) vanuit het hart en daardoor ruimte geven aan ontplooiing van alle leden.

B. het publiek laten genieten van eigentijdse muzikaal en theatraal goed uitgevoerde arrangementen.Het koor wil zijn ontwikkeling tot uitdrukking laten komen in een theaterproductie in het najaar van 2018. De muziek staat daarin centraal en wordt ondersteund door opstelling, expressie en beweging van het koor. Ter voorbereiding daarvan is een regisseur aangetrokken. Anders dan voorheen is gekozen voor een regisseur in plaats van een choreograaf. Daar waar een choreografie vaak een op zichzelf staand stuk was werkt het koor voor deze productie aan zingen vanuit beleving.

 

- AANGEVRAAGD BEDRAG: €4.000
- VRAAG DE AANVRAAG OP VIA DEZE LINK
- MEER WETEN OVER HET DOEN VAN EEN AANVRAAG VOOR JOUW PROJECT? KIJK HIER!