Flexwoningen Noordoosthoek: eerste opzet gebiedsconcept

In de zomer van 2020 is een haalbaarheidsonderzoek gestart. De afgelopen maanden is gewerkt aan een eerste opzet van een gebiedsconcept voor flexwoningen in de Noordoosthoek. Hierin combineren we kwaliteit, kwantiteit én snelheid. We zetten daarin een stap in de doorontwikkeling van het flexwonen.

Het voorgestelde concept komt tegemoet aan veel opmerkingen en uitdagingen die wij hebben geconstateerd en gehoord. Dat willen wij nu graag bespreken met belanghebbenden en belangstellenden. Voor een uitgebreide toelichting en een vragenlijst kijk op de pagina Flexwoningen Noordoosthoek.