EU-subsidie voor de Smart City Monitor

    Logo OPZuidLogo Europese Unie


De Europese Unie stelt ruim 800.000, - euro subsidie beschikbaar voor het project Smart City Monitor. Daarvan ontvangt de gemeente ‘s-Hertogenbosch bijna 200.000, - euro. Deze Smart City Monitor geeft onder meer inzicht in bezoekers- en verkeersstromen in de binnenstad. Slim gebruik van deze data helpt om de stad voor iedereen aantrekkelijk, gezond en toegankelijk te houden. En dat sluit heel goed aan op ’s-Hertogenbosch als datastad.

Naast inzicht in bezoekers- en verkeersstromen geeft de monitor ook data over bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en de beleving van bezoekers. Op deze manier kunnen verschillende data aan elkaar worden gekoppeld. Dat levert belangrijke informatie op om voorspellingen te doen en om met passende oplossingen te komen.

Denk bijvoorbeeld aan slimme bevoorrading, duurzaam vervoer en verdere vergroening. Of aan ondernemers die hun planning en marketing kunnen afstemmen op voorspelde drukte. Inzicht in verblijfsduur en verplaatsingen helpt ook om knelpunten in bijvoorbeeld veel gebruikte fiets- en autoroutes op te lossen, of om evenementen meer te verspreiden over ruimte en tijd.

De ontwikkeling van deze monitor gebeurt in samenwerking met de gemeente Breda, Jheronimus Academy of Data Science, Breda University of Applied Sciences en de geodata-bedrijven Argaleo en Geodan.

REACT-EU voor economisch herstel

Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie extra middelen beschikbaar voor een versneld en veerkrachtig economisch herstel na de coronacrisis. Smart City Monitor draagt hieraan bij. Dit project loopt vanaf najaar 2021 tot eind 2023.