Eerste faunatorens in de Bossche Spoorzone

Even geleden ontstond het idee om in de Bossche Spoorzone niet alleen woontorens voor mensen te bouwen, maar ook voor dieren. En nu is het zover, de eerste faunatoren is gebouwd. Deze staat in het Paleiskwartier op het plein voor het Koning Willem I College. In april worden de klimplanten in de toren geplaatst.

Wethouder Mike van der Geld: “In de Spoorzone liggen volop kansen om ’s-Hertogenbosch door te ontwikkelen en verder te versterken. We bouwen er meer woningen, en daar hoort bij dat we ook groen toevoegen in dit gebied. Zodat het er aangenaam wonen en verblijven is. Het idee is zelfs om een netwerk van faunatorens te bouwen in de Spoorzone. En daarnaast zijn het straks groene herkenningspunten in dit levendige gebied. Ik hoop dat we de eerste bewoners van deze groene woontorens nog dit voorjaar mogen verwelkomen!” 

Wethouder Ralph Geers: “Tegelijkertijd willen we met deze 9 meter hoge torens aandacht vragen voor meer natuur en biodiversiteit in de stad. Ze dragen bij aan een verbinding tussen natuurgebied de Gement en de Diezemonding. Samen vormen deze torens een leefgebied voor vogels, vleermuizen en insecten.”

Faunatorens

De torens bestaan uit houten kubussen van 3 bij 3 meter groot. In de bovenste twee kubussen zijn verschillende nestkasten voor vogels en vleermuizen gemaakt. Daarbij is rekening gehouden met het soort vogels dat in dit gebied leeft. Zo zijn er onder andere kasten voor de huismus, gierzwaluw, spreeuw en mees. De klimplanten die aan de binnenzijde van de kubussen langs een stalen raster omhoog gaan groeien, bieden straks ook ruimte aan allerlei insecten.

Er komen in april nog twee faunatorens bij. Eentje aan de Parallelweg ter hoogte van het Grenco-terrein, en aan de Kraaikampen ter hoogte van Avans.

De faunatorens zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Brabant. Vanuit de subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten.