Duurzaam bezig? Meld je initiatief aan!

Het Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch is er om duurzame doelen te verbinden in de stad en haar omgeving. Het wil in contact komen met degenen die al werken aan het behalen van duurzame doelen. Samen met organisaties, bedrijven en betrokken mensen worden huidige initiatieven versneld, nieuwe acties aangejaagd en worden activiteiten geïnitieerd om samen te werken aan een duurzaam ‘s-Hertogenbosch.

Samen de toekomst bestendig maken

We zitten in een uitdagende tijd gezien de ernstige klimaatveranderingen. De stad en ommeland van ‘s-Hertogenbosch met haar inwoners en ondernemers moet duurzamer worden. Het is geen keuze meer, maar een opgave waarvoor iedereen verantwoordelijkheid zou moeten dragen. Een waar al veel mensen, organisaties en bedrijven mee bezig zijn zonder het van elkaar te weten.

Een inclusief netwerk gericht op verbindingen

Het Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch maakt alle duurzame initiatieven zichtbaar en legt verbindingen tussen bedrijven, initiatieven en netwerken om elkaar te inspireren en motiveren. Met deze actieve houding zorgen we samen voor versnelling en vergroten we onze impact. Ook inspireert het netwerk om nieuwe initiatieven te ontplooien op terreinen waar nog kansen liggen.

Doe mee, want samen gaat het beter

Om duurzame initiatieven zichtbaar maken is er de mogelijkheid om deze aan te melden via de site www.clubvanduurzaamdoen.nl. Vervolgens komen in communities of practice (CoP) deelnemers bij elkaar om best practices met elkaar uit te wisselen. Dit gebeurt in zogenaamde werkplaatsen, plekken in ‘s-Hertogenbosch waar mensen samenkomen om een duurzame verandering teweeg te brengen. In juli organiseren we een moment waarop initiatieven in de stad en ommelanden uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch van welkom zijn. Er wordt gewerkt naar een eerste groot open evenement tijdens het Duurzaam Weekend.

Totstandkoming van het netwerk

Op 10 juni jl. is het Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch gelanceerd en de komende tijd wordt het netwerk verder uit- en opgebouwd. Het nieuwe netwerk is een logisch vervolg op de Bossche Energie Coalitie (BEC). Het is breed opgezet in die zin dat het aansluit op bestaande initiatieven in de stad. Een aantal bedrijven en organisaties heeft het initiatief genomen om een vervolgstap te maken naar het ‘Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch, een club van duurzaam doen’. Rabobank, Heijmans, BrabantWonen en Gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben het initiatief genomen om dit netwerk te starten. Met groot enthousiasme zijn er organisaties en andere bedrijven aangesloten zoals KW1C, Signum primair onderwijs, Casper de Haan, Joost, Waterschap Aa en Maas, Avans, Mooiland, HAS, Heineken, Arcadis, Enpuls en Zayaz.