Doorontwikkelen Bossche Educatieve Agenda

ATO Scholenkring en het netwerk van Bossche Educatieve Partners voeren samen de Bossche Educatieve Agenda uit. Deze beter georganiseerde samenwerking zorgt ervoor dat scholen hun deur wijd(-er) open zetten voor initiatieven van buiten of dat ze juist met leerlingen naar buiten te trekken. Dat vraagt om onderwijspartners die dezelfde taal spreken, dezelfde planning aanhouden en professioneel inspelen op de vraag.

Op lokaal niveau gaat het met name om concreet samenwerken, trainingen en tools voor docenten. Dit project kreeg subsidie en heeft meer impact dan alleen in  ’s-Hertogenbosch. Het proces wordt met veel belangstelling gevolgd door landelijke partners, waaronder het ministerie van Onderwijs. 

Bekijk de presentatie:
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/onderwijsvernieuwing/Documenten/Kennisnet-OnderwijsInzicht-2019-ronde-A-Succesvol-samenwerken-met-publieke-partijen.pdf