De Overbrugging

Stichting Zwarte Vleugels is de stichting van waaruit Niels Duffhues werkt. Het doel van het project ‘De Overbrugging’ is tweeledig. Met het project moet Duffhues een transitie kunnen maken van een projectmatige naar een structurele praktijk. Daarnaast moet het hem de mogelijkheid geven om zijn artistieke mogelijkheden en technieken te verbreden. Zo wil Niels in de twee filmproducties die deze aanvraag ‘De Overbrugging’ behelst, gaan experimenteren met het werken met c.q. regisseren van acteurs. 

- AANGEVRAAGD BEDRAG: €7.000
- VRAAG DE AANVRAAG OP VIA DEZE LINK
- GA VOOR INFO OVER DE FONDSEN NAAR DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH