De Herven en woonboulevard verlengen keurmerk

Voor de derde keer hebben de partijen, die betrokken zijn bij bedrijventerrein De Herven en Winkelgebied Bossche Woonboulevard, het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald.Onder begeleiding van Onno Keuker (Keuker Veiligheidszorg Ondernemingen) en auspiciën van MBK Nederland werd in november 2021 een veiligheidsanalyse uitgevoerd over de afgelopen drie jaar. Tevens heeft hij in samenwerking met de betrokken partijen (brandweer, politie, ondernemers, gemeente) voor bedrijventerrein De Herven en Winkelgebied Bossche Woonboulevard een nieuw plan van aanpak opgesteld voor de periode 2021 – 2024.

Op 15 december 2021 werd voor de hercertificering door het KIWA een audit gehouden. Tijdens deze audit is gekeken naar de samenwerking, de bereikte resultaten en de voorgenomen veiligheidsplannen voor het bedrijventerrein en het winkelgebied. De KVO certificering is belangrijk, want de betrokken organisaties profiteren van een omgeving waar de kans op inbraak, brand en andere vormen van criminaliteit minimaal is. 

Geconcludeerd werd, dat als gevolg van Corona nog niet alle doelen zijn bereikt, maar dat het overall beeld tot tevredenheid stemt. De openbare orde en veiligheid liggen op een prima niveau. En dat geldt ook voor het onderhoud en beheer van het gebied. Wat verbetering behoeft, zijn enkele punten van verkeersveiligheid en de algehele veiligheidsbeleving. Voor de komende drie jaar zullen de volgende thema’s centraal staan: ‘beleving van onveiligheid’, ’verkeersveiligheid’, ‘ondermijning en cybercriminaliteit’ en ‘samenwerking en communicatie’.

De voorzitter van de KVO werkgroep Arjan de Ridder en tevens bestuurslid van Ondernemersvereniging De Herven geeft aan ‘dat de kracht van de KVO-certificering is gelegen in de continue en planmatige samenwerking tussen ondernemers, brandweer, politie, gemeente en de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen ’s-Hertogenbosch (SBB). De korte en prettige lijnen die we met elkaar hebben opgebouwd komen de veiligheid van De Herven en de Bossche Woonboulevard ten goede. De hercertificering stimuleert ons om in de komende drie jaar op de ingeslagen weg door te gaan.’

Meer informatie over Ondernemersvereniging De Herven? Ga naar de website van Ondernemersvereniging De Herven.