De economie in de regio blijft groeien, maar er zijn te weinig werknemers

Volgens de laatste cijfers is er sprake van economische groei in de stad ’s-Hertogenbosch. De stad is voor bedrijven een aantrekkelijke plek om zich te vestigen. Er zijn echter te weinig werknemers om de beschikbare banen uit te voeren. Deze informatie komt uit de Economische Monitor. In de Economische Monitor verzamelt de gemeente allerlei gegevens over de economie. Deze gegevens worden twee keer per jaar bijgewerkt. De cijfers in de monitor zijn gebaseerd op gegevens die beschikbaar waren in juni 2023.

Ga naar de economische monitor

Positieve cijfers

Het afgelopen jaar was er in ’s-Hertogenbosch een vergelijkbare economische groei als het jaar ervoor (4,2%). Het aantal bedrijven, dat zich in de gemeente vestigde, is in 2022 flink toegenomen (+8,8%). De cijfers laten ook zien dat ’s-Hertogenbosch zich ontwikkelt tot een "Datastad" met een bijbehorende data-economie. Er komen namelijk steeds meer bedrijven in de ICT-sector bij. Het centrum van ’s-Hertogenbosch blijft daarnaast populair bij bezoekers, zo blijkt uit de cijfers. We blijven ook de komende jaren aan onze binnenstad werken om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken.

Uitdagingen voor economie

Net als bij de vorige editie van de Economische Monitor zien we dat de arbeidsmarkt nog steeds onder druk staat. Gemeente ’s-Hertogenbosch is bezig om het tekort aan werknemers aan te pakken. Dat doen we door in de regio Noordoost-Brabant aan een uitgebreide aanpak te werken. Zo hopen we voldoende personeel te krijgen voor belangrijke sectoren en maatschappelijke vraagstukken. De vraag naar ruimte voor economische activiteiten neemt ook toe. Daarom werken we aan genoeg ruimte voor kantoren en bedrijventerreinen. Zo kunnen bedrijven in onze regio gevestigd blijven.

De cijfers geven over het algemeen een positief beeld van de economie in gemeente ’s-Hertogenbosch. Toch heeft niet iedereen het makkelijk in onze gemeente en de goede cijfers geven geen zekerheid voor de toekomst. Onderwerpen zoals rondkomen worden in andere (gemeentelijke) rapporten uitgebreider besproken, zoals de monitor sociaal domein en de monitor armoede en schulden. Deze rapporten zijn te vinden op de website ’s-Hertogenbosch in zicht