Dataplatform FIware

In het IoTStadslab loopt een onderzoek naar de invoering van het open-source platform FIware. Dit platform is belangrijk voor de digitale werkplaatsfunctie van het lab. Het is een data-infrastructuur voor toegepast onderzoek met onderwijs en bedrijven. In de eerste helft 2021 gaan we praktisch oefenen met het bij elkaar brengen van sensor(data) en de ontsluiting ervan en wat eerst slimme toepassingen erop bouwen. Het platform wordt geleverd door het bedrijf Civity, we zoeken samenwerking op met studenten en startups.