Data verzamelen op D’n Elfde van d’n Elfde

Logo OPZuid Europees Innovatieprogramma Zuid-NederlandLogo Europese Unie

In ’s-Hertogenbosch wordt op D’n Elfde van d’n Elfde het carnavalsseizoen geopend! Een feest waarbij de gemeente ‘s-Hertogenbosch veel bezoekers verwacht in de stad. Het project Smart City Monitor verzamelt data op het feest van 11 november om in real time een goed beeld te krijgen van de drukte. Met behulp van deze data maken we simulaties van drukte en
bezoekersstromen. We vinden het belangrijk dat onze inwoners en bezoekers soepel en veilig van A naar B kunnen. De Smart City Monitor en de gegevens die we verzamelen helpen ons daarbij.

Deze gegevens gaan we gebruiken bij toekomstige evenementen. Bijvoorbeeld carnaval 2023. Een feest van ontmoeten waar veel mensen op afkomen. Er kunnen lange wachtrijen ontstaan en sommige plekken worden veel te druk waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De data uit de Smart City Monitor gaan ons helpen om daarop in te kunnen spelen. Activiteiten verspreiden over meer plekken bijvoorbeeld. Want we willen dat iedereen plezier blijft beleven aan een bezoek aan onze gemeente. Inwoners en bezoekers. De data die we gebruiken bevatten geen persoonsgegevens en is dus ook niet herleidbaar naar individuen.

Wethouder Kâhya: “Ik geloof dat je met slimme datatoepassingen het verschil kunt maken. Als je slim gebruik maakt van de vele data die er al zijn – en deze aan elkaar verbindt – dan helpen deze inzichten ons de juiste dingen te doen. Data gebruiken zodat het voor iedereen goed wonen, leven en werken is in onze gemeente. En bezoekers onze stad graag bezoeken. Het gaat me niet zozeer om de techniek maar veel meer om wat je ermee kunt. Data moet ten dienste staan voor onze inwoners, ondernemers, bezoekers, scholieren. Dat doen we niet alleen. We werken samen met partners, onderwijs en bedrijfsleven aan een gezonde en vitale binnenstad. Ik ben daar trots op.”

Aantrekkelijkere en bereikbare binnenstad (Smart City Monitor)

De Europese Unie stelde vorig jaar ruim acht ton subsidie beschikbaar voor het Smart City Monitor project. De Smart City Monitor loopt tot eind 2023. De monitor heeft als doel meer inzichten te geven in bezoekers- en verkeersstromen in de binnenstad. Daarnaast levert een en ander data op over bijvoorbeeld de drukte in de binnenstad en de beleving van bezoekers. Zo kunnen verschillende gegevens aan elkaar worden gekoppeld. Slim gebruik van die informatie helpt om de binnenstad (juist na de coronacrisis) voor iedereen aantrekkelijk, gezond en toegankelijk te houden en te maken. Bereikbaarheid, duurzaamheid en economie vormen de basis. Met als drieledig doel: het digitaal in real-time situaties kunnen weergeven, trends en ontwikkelingen inventariseren en (in de nabije toekomst) het kunnen voorspellen van effecten van interventies (bijvoorbeeld aanpassingen aan de openbare ruimte). De ontwikkeling van dit dashboard vindt plaats in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch, Jheronimus Academy of Data Science (JADS), Breda University of Applied Sciences (BUAS), Argaleo en Geodan.