Dag van de Biodiversiteit 22 mei

Waarom is Biodiversiteit zo belangrijk? 

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten en dieren. Het zorgt ervoor dat de bodem vruchtbaar blijft, dat bloemen bestoven worden en dat ziektes of plagen beperkt blijven. De biologische diversiteit in een bepaald gebied is dus een belangrijk onderdeel van de waarde van het natuurlijk kapitaal. En het is belangrijk voor het welzijn van mensen. Volgens recent onderzoek van het WNF gaat het slecht met de wereldwijde biodiversiteit. We staan aan de rand van een nieuwe golf van massa-uitsterving van soorten. In de Conventie voor Biologische Diversiteit (CBD) is wereldwijd afgesproken dat landen ernaar moeten streven hun biodiversiteit te behouden en te beschermen en deze op een duurzame manier te benutten. Op vrijdag 22 mei, de internationale Dag van de Biodiversiteit, besteden ook wij we daar extra aandacht aan.

Wat doen we in Den Bosch?

De gemeente werkt nu al hard aan het vergroenen van de stad en legt natuurgebieden aan buiten de stad. We willen de biodiversiteit in ’s-Hertogenbosch vergroten door gebieden goed te beheren en nieuwe gebieden aan te leggen. Vervolgens verbinden we de groene gebieden met elkaar. In de stad kun je denken aan het aanleggen van meer bloemenlinten, geveltuinen, natuurvriendelijke oevers, het aanleggen van tiny forests, het planten van meer bomen en het stimuleren van groene daken. Buiten de stad gaat het om het beheer van natuurgebieden zoals het Kanaalpark en de Diezemonding.  

Biodiversiteit help bij bestrijding van eikenprocessierupsen

Deze week, 15 - 19 mei, werd het inzaaien van vier biodiversiteitsprojecten afgerond. Op de locaties de Gestelseweg, Maasoeverpad, Vlijmenseweg en Herven, is het bedrijf Binder Groenprojecten, in opdracht van de gemeente, bloemen aan het zaaien. De aanleiding hiervoor was de eikenprocessierups. Deze geeft veel overlast. Preventieve bestrijding is wel mogelijk, maar hierdoor worden ook andere insectensoorten bestreden. En dat verminder dan weer de biodiversiteit. Wethouder Mike van der Geld, die Duurzaamheid in zijn portfolio heeft, heeft daarom gekozen voor een aanpak die juist inzet op méér biodiversiteit. Door meer soorten planten en bloemen hopen we vooral meer insecten in de betreffende bermen te krijgen. Meer insecten betekent meer insecteneters en die helpen de plaag van de eikenprocessierups te verminderen. Zo gebruiken wij biodiversiteit in ons eigen voordeel. 

Bloeiende bermen

We verwachten over enkele weken bloeiende bermen op die locaties, die veel bijen, vlinders en insecten zullen aantrekken. Ook het zogenaamde ‘gefaseerd maaien en sinus maaien' is een onderdeel deze groenprojecten in de stad. Dit houdt in dat we bewust delen van de vegetatie laten staan zodat bloemen hun zaad kunnen vormen en zodat insecten kunnen overleven. Het lijkt dan alsof we stukken vergeten zijn om te maaien, maar dat is dus niet zo. Een voorbeeld van die manier van maaien is de Bruistensingel.