Cultuurscan als voorbereiding op de cultuurplanperiode 2025-2028

In 2025 start de nieuwe cultuurplanperiode 2025-2028. Als voorbereiding hierop heeft extern adviseur Jenneke Harings een Cultuurscan uitgevoerd. In de afgelopen maanden heeft Jenneke gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van culturele organisaties en amateurverenigingen. Zo kreeg iedereen in de sector de kans input te leveren.

Dit heeft geleid tot de LEF Cultuurscan & advies. De Cultuurscan beschrijft de stand van zaken in de culturele sector en de uitvoering van de beleidsvisie. Maar kijkt vooral naar de toekomst. Met advies voor de komende periode over mogelijke aanpassingen in beleid. We verwachten dat de scan en adviezen inzichten bieden op basis waarvan we het cultuurbeleid vorm kunnen geven.

Bekijk de LEF Cultuurscan

De aanloop naar een nieuwe cultuurplanperiode heeft tijd nodig en vraagt om een zorgvuldig proces. Om in 2025 te kunnen starten met een nieuwe cultuurplanperiode, moeten eind 2023 de inhoudelijke en financiële kaders zijn vastgesteld. Zo kunnen organisaties hun meerjarenplannen op tijd indienen, kunnen deze plannen beoordeeld worden en weten organisaties in de (loop van de) tweede helft van 2024 of zij vanaf 2025 (meerjarige) subsidie ontvangen. Hiermee is het gemeentelijke proces vergelijkbaar met de processen van het Rijk en de provincie.