Cultuurfondsen 2021: wat verandert er?

Vanaf 2021 zien de cultuurfondsenregelingen er iets anders uit. In de cultuurnota Cultuur Maakt Mensen uit 2019 hebben we onze culturele ambities voor de komende jaren vastgesteld. Zo willen we meer ruimte bieden aan (jonge) makers om hun praktijk te ontwikkelen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kunst en cultuur voor alle inwoners van onze gemeente toegankelijk is en dat zoveel mogelijk Bosschenaren zich herkennen in het culturele aanbod van onze stad.

Om hier in de komende periode meer werk van te kunnen maken, hebben we de doelstellingen van het Pop Up en het Lokaal Effectief Fonds aangepast. Ook verandert er het een en ander in de hoogte van kleine projectsubsidies, gelden er nieuwe voorwaarden bij de kleine regelingen en verschuift de deadline van het fonds Landelijk Onderscheidend. Hieronder lees je wat er precies verandert per regeling.

Snelle aanvraag (aanvragen onder de €3.000)

Fonds Pop-up en Lokaal Effectief hebben een snelle aanvraagprocedure. Die procedure heeft geen deadline en aanvragen kunnen het hele jaar ingediend worden. Per 2021 is het maximaal aan te aan te vragen bedrag verhoogd van €2.000 naar €3.000.

Uitbreiding hoofddoelstelling Lokaal Effectief

De hoofddoelstelling van het fonds is uitgebreid. Eerst konden alleen projecten aanspraak maken die inwoners van de gemeente aanzetten tot het actief maken van kunst. Nu kunnen ook projecten aanspraak maken die kunst en bewoners verbinden door kunst toegankelijker en inclusiever te maken.

Uitbreiding hoofddoelstelling Pop-up

De hoofddoelstelling van het fonds is uitgebreid. Eerst konden alleen projecten aanspraak die voldoende vernieuwend of experimenteel waren. De hoofddoelstelling is uitgebreid met het stimuleren van het Bossche makersklimaat. Nu kunnen Bossche makers gebruik maken van de snelle aanvraagprocedure van het fonds voor de professionalisering van hun beroepspraktijk.

Fonds Landelijk Onderscheidend

Het beschikbare budget voor fonds Landelijk Onderscheidend wordt in 2021 niet meer gelijk verdeeld over de twee subsidieronden. Het gehele bedrag wordt ingezet in de voorjaarsronde. Dit geldt echter niet voor fonds Lokaal Effectief en Pop-up. Daar blijft het beschikbare budget gelijk verdeeld over de voor- en najaarsronde.

Let op: er vindt dus alleen een najaarsronde plaats indien er budget over is uit de voorjaarsronde van fonds Landelijk Onderscheidend.

 

Nieuwe deadlines

Voorjaarsronde 

Fonds Lokaal Effectief: aanmelden 1 feb, indienen 1 maart

Fonds Pop-up: aanmelden 1 maart, indienen 1 april

Fonds Landelijk Onderscheidend: aanmelden 15 maart, indienen 1 mei

Najaarsronde:

Fonds Lokaal Effectief: aanmelden 15 augustus, indienen 15 september

Fonds Pop-up: aanmelden 15 september, indienen 15 oktober

*Fonds Landelijk Onderscheidend: aanmelden 15 september, indienen 1 november

Vindt alleen plaats indien er budget over is uit de voorjaarsronde

 

Aanvraag doen?

Heb jij een goed idee voor een cultureel project en wil je gebruik maken van een van de regelingen? Je kan hier een aanvraag indienen!