Weeshuisjes - oude ruimtes nieuwe adem

Stichting Weeshuisjes werkt sinds 2016 aan culturele programmering in de ongebruikte brugwachtershuisjes in ’s-Hertogenbosch. Deze culturele programmering spitst zich vaak toe op creatieve burgerparticipatie en het bundelen van maatschappelijke kracht resulterend in een (culturele) herbestemming van het leegstaand (gemeentelijk) vastgoed. Het resultaat waarop gedoeld wordt is een nieuwe continue levendigheid en saamhorigheid en het creëren van nieuwe culturele knooppunten in de stad. In het jaar 2016 heeft de organisatie een methode ontwikkeld om dit te bewerkstelligen.

Deze aanvraag spitst zich toe op twee doelen: het continueren en uitbreiden van de activiteiten in de bestaande huisjes en het uitbreiden van het beschikbare locaties om meer culturele ruimte te creëren.

- Aangevraagd bedrag: €15.000
- Vraag de aanvraag op via deze link
- Meer weten over het doen van een aanvraag voor jouw project? Kijk hier!