Bouwteam herinrichting Sluis 0

We zijn dit jaar gestart met een nieuwe fase van de herinrichting van Sluis 0, de bouwteamfase. In januari sloot de aannemerscombinatie Strukton Civiel Zuid - Van den Herik zich aan bij het team. Dit bestond al uit het waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat en de gemeente. Samen verdiepen we ons de komende tijd in de beste techniek en de uitvoeringswijzen voor het bouwen van de sluis.

Deze fase

Eén van onze belangrijkste opgaven is het aanleggen van de spuikanalen. Dit zijn grote buizen die we onder het park plaatsen als extra bescherming tegen het veranderende klimaat. Ze voeren overtollig water, zoals na hevige regenval, af naar de Maas. In het bouwteam onderzoeken we onder andere hoe we de spuikanalen het beste kunnen bouwen en kijken we hoe we de damwanden voor de nieuwe sluis het beste in de grond kunnen aanbrengen. Dat willen we met zo min mogelijk trillingen doen voor de huizen in de omgeving.

De herinrichting van Sluis 0 draagt bij aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch. Ook in de uitvoering is daar aandacht voor. Zo zal de aannemer bouwmaterialen deels per schip aanvoeren. Dat scheelt overlast van milieubelastende vrachtwagens door de stad.

Planning

Tot en met september 2021 werken we het plan voor de herinrichting verder uit met ons bouwteam. Dit najaar gaan we aan de slag met de werkzaamheden buiten, om van Sluis 0 een aangename, groene plek te maken. Naar verwachting duurt het werk ongeveer zo’n 1,5 jaar.