Bijeenkomst Verduurzaming & Energiebesparing Ondernemers en Vastgoedeigenaren

Eerder plaatsten wij een nieuwsbericht over de bijeenkomst Verduurzaming & Energiebesparing voor ondernemers en vastgoedeigenaren. Deze vindt plaats op 14 november. Nu is het programma bekend! 

De energiekosten stijgen en maken een steeds groter deel uit van de bedrijfskosten, ook in de horeca en retail. Dit heeft een groot effect op je bedrijfsvoering. Door te verduurzamen kun je besparen op het energieverbruik en maak je jouw onderneming toekomstbestendig. Tijdens de bijeenkomst van 14 november wordt er informatie gegeven over verduurzaming, tips hoe je dit kan aanpakken en horen we waar jullie als ondernemers en vastgoedeigenaren tegenaan lopen.

Het programma

10.45 - 11.00 uur | Serre, ontvangst

11.00 - 11.30 uur | Blok 1. Collectief programma waar de volgende punten worden besproken

  • Energiebesparing in je bedrijf: hoe kan je makkelijk energie en geld besparen? | Door Rob van der Rijt, Klimaatplein
  • Open of dichte winkeldeuren | Door INretail
  • Hoe schakel je als vastgoedeigenaar met je huurder en als huurder met je vastgoedeigenaar? | Door binnenstadsmanager, Wouter van der Leij
  • Verduurzamen bij monumenten en panden in een beschermd stadsgezicht | Door gemeente ’s-Hertogenbosch
  • Welke subsidieregelingen zijn er voor ondernemers in jouw branche als het gaat om te verduurzamen? | Door gemeente ’s-Hertogenbosch
  • Waar moet ik zijn als ik iets wil veranderen aan mijn pand ten behoeve van verduurzaming? | Door gemeente ’s-Hertogenbosch

Wethouder Ralph Geers van Economie, Leefomgeving en Milieuzaken en Mike van der Geld van Duurzame verstedelijking, Financiën en Cultuur zijn aanwezig om wat meer te vertellen over de rol van de gemeente, maar ook om te horen waar ondernemers tegenaan lopen. En waar wij bij het Rijk extra aandacht voor moeten vragen.

Er is ook volop ruimte om vragen te stellen. Heb je nu al een vraag? Laat het ons weten bij de aanmelding.

11.30 – 11.40 uur | Korte pauze & wissel naar de themagesprekken aan groepstafels

11.40 - 13.30 uur | Blok 2. Themagesprekken aan kleine groepstafels
Aan verschillende tafels wordt doorgepraat over de onderwerpen uit blok 1, maar ook over andere onderwerpen die zijn ingebracht. Dat gaat in twee rondes. Kies zelf de tafel met het onderwerp waar je meer over wilt weten.

13.30 - 14.00 uur | Afsluiting en vervolg
Hoe gaan we verder en wie doet wat?

Praktische informatie

Aanmelden vóór maandag 7 november. Meld in dit bericht naam + functie + bedrijfsnaam + onderwerp in het kader van verduurzaming.

Aanmelden

Datum en tijd: 14 november 2022, 11.00 -14.00 uur

Locatie: Verkadefabriek – Serre & Filmzaal 1 (Boschdijkstraat 45, 5211 VD ’s-Hertogenbosch)