Bijeenkomst Kanaalboulevard

De gemeente heeft plannen om de Kanaalboulevard opnieuw in te richten. Het gaat daarbij om het deel tussen het Kardinaal van Rossumplein en de Hinthamerstraat, en om de stadszijde. Deze plannen maken onderdeel uit van de herinrichting van de Binnenstadsring. Op dinsdag 3 juli is hiervoor een bijeenkomst met belanghebbenden uit de omgeving.

Herinrichting
Om te komen tot de herinrichting werken we eerst aan een nieuw ontwerp. Daar betrekken we de omgeving bij. Tijdens de startbijeenkomst op 3 juli zijn belanghebbenden welkom om mee te praten en een bijdrage te leveren over het ontwerp. Ook geeft de gemeente op deze avond toelichting op de opgave en de kaders.

Werkgroep
Het idee is om daarna een werkgroep samen te stellen waarmee we meerdere keren bij elkaar komen. Na de sessie op 3 juli verwachten we nog drie bijeenkomsten nodig te hebben om te komen tot het ontwerp. Uiteraard leggen we het daarna nog voor aan alle betrokkenen. Dan kan iedereen er dus nog op reageren. Daarna gaan we zo snel mogelijk aan de slag om het ontwerp uit te voeren. Dat doen we bij voorkeur volgend jaar. Belangrijk is dat we met de planning rekening houden met het bouwverkeer van het Gasthuiskwartier. Zonde als de nieuw ingerichte weg snel stuk wordt gereden.

Welkom
U bent ook welkom op dinsdag 3 juli van 19.00 tot 20.30 uur in het Mariapaviljoen in het Gasthuiskwartier. Direct aanwonenden kregen hierover al een uitnodiging per brief.