Bewonerswerkgroep Kanaalboulevard

Op 3 juli bespraken de bewonerswerkgroep en de gemeente samen de herinrichting van de weg Zuid Willemsvaart (De Kanaalboulevard). De Kanaalboulevard maakt onderdeel uit van de Binnenstadsring. De gemeente organiseerde deze werkgroep met het idee om het gedeelte tussen de Van Berckelstraat en Sluis 0 opnieuw in te richten.

Kansen en knelpunten

Vertrekpunt voor de herinrichting is het, door de gemeenteraad vastgestelde, handboek Binnenstadsring. De werkgroep is het met veel uitgangspunten eens. Zoals het weren van het doorgaande verkeer door van het gebied een 30 km/uur zone te maken. De veiligheid van de fietsers en voetgangers staat hoog in het vaandel. Ook meer groen zien we als belangrijke opgave. Er zijn bovendien een aantal aandachtspunten. Denk daarbij aan rekening houden met de parkeerdruk, het geluid en de trillingen van het eventueel veranderen van asfalt in klinkers en de zorg over de vervuiling en fijnstof van het verkeer. Dit alles vraagt om passende maatregelen in het nieuwe ontwerp.

Vervolg werkgroep

Op 17 oktober van 19.00 uur tot 20.30 uur is de tweede bewonerswerkgroep. Deze vindt plaats in het Mariapaviljoen in het Gasthuiskwartier. Op deze avond geeft de gemeente terugkoppeling over de aandachtspunten die tijdens de vorige bijeenkomst aan bod kwamen. Daarnaast legt de gemeente schetsontwerpen voor. Daarin hebben we verschillende varianten uitgewerkt waarop de werkgroep haar voorkeuren kan uitspreken.