Bescherming bomen Parade

In het najaar van 2021 hebben we nieuwe bomen op de Parade geplant. In de binnenste rij van het carré staan lindes; in de buitenste rijen iepen. We treffen verschillende maatregelen om de bomen zo goed mogelijk te laten groeien. Zo is er een ‘boomjuk’ om elke boom geplaatst om ervoor te zorgen dat de boom stevig staat en niet aangereden wordt. En we houden met sensoren de vochtigheid en voeding van de bodem in de gaten. Zo kunnen we in droge perioden snel de juiste hoeveelheid water geven. In de week van 4 april gaan we de stammen van de bomen ook preventief behandelen met zogenaamd ‘bomenwit’.

Bomenwit

Bomenwit voorkomt dat de nog jonge bast van de bomen scheurt door langdurige blootstelling aan zonlicht en warmte. De onderste meters van de stam worden ingestreken met het bomenwit. Dit voorkomt uitdroging van de stam, maar ook de groei van schimmels. Deze behandeling is eenmalig. Het bomenwit verdwijnt na verloop van tijd vanzelf. Op den duur beschermen de dichtgegroeide boomkronen de stam tegen langdurig zonlicht.

We passen deze behandeling de laatste jaren vaker toe. Vooral op plaatsen waar jonge bomen langdurig in het zonlicht staan in een stenige omgeving. Het ‘witten’ van boomstammen is gebruikelijk in Zuid-Europese landen zoals Spanje, Italië en Griekenland. Door toenemende perioden van warmte en droogte willen we de bomen op de Parade optimale groeikansen bieden. Vandaar deze extra boombescherming.