Behandeling Inspiratiedocument Zuid-Willemspark in raadsvergadering van 11 juli 2017

De gemeenteraad vergadert 1 keer in de maand op een dinsdagavond. In de vergaderingen neemt de gemeenteraad de besluiten. Om die besluitvorming goed voor te bereiden, zijn er raadscommissies. Zij komen ook iedere maand bijeen. Op 11 juli 2017 beslist de gemeenteraad over het Inspiratiedocument Zuid-Willemspark. De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. U bent altijd welkom om hierbij aanwezig te zijn en na te praten met de raadsleden. Ze zijn in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). U kunt zo naar binnenlopen en op de publieke tribune gaan zitten. Vragen over de gemeenteraad? Neem dan contact op met de raadsgriffie via telefoonnummer (073) 615 90 81 of stuur een e-mail via gemeenteraad@s-hertogenbosch.nl.