Bedrijventerrein Rietvelden & de Vutter gaat voor duurzame toekomst

Op dinsdag 14 februari zetten de ondernemersvereniging van bedrijventerrein Rietvelden & de Vutter (RIVU) samen met de provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch hun handtekening op het plan van aanpak voor de verduurzaming van het bedrijventerrein. Dit plan van aanpak sluit heel goed aan op de ambities die deze drie partners hebben voor een duurzame toekomst.

Op vier fronten worden maatregelen ingezet: energietransitie, klimaatadaptatie, stikstofreductie en circulaire economie. Maar ook is er gekeken hoe het bedrijventerrein slimmer kan worden ingericht en beter bereikbaar wordt voor bijvoorbeeld fietsers. Daarnaast zijn er plannen voor het vergroenen van het terrein en is uitdrukkelijk bestudeerd hoe om te gaan met water.

Gedeputeerde Erik Ronnes van de provincie Noord-Brabant: “Door integraal en gebiedsgericht samen te werken kunnen we slimme oplossingen toepassen. Zo is in het plan een oplaadpunt opgenomen voor verwisselbare energiecontainers. Daardoor kunnen binnenvaartschepen duurzaam varen. Niet alleen slaan we daarmee duurzame energie op, we verminderen ook de CO2- en stikstofuitstoot. Impact op meerdere fronten dus.”

Uitvoering

Ook wethouder Ralph Geers van de gemeente ’s-Hertogenbosch is enthousiast over de samenwerking: “Het is heel mooi om te zien dat de ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen en hier samen optrekken met provincie en gemeente. Want als we samen investeren, is de kans op succes vele malen groter.”

De provincie heeft voor de uitvoering een bedrag van € 250.000 beschikbaar. De gemeente ‘s-Hertogenbosch investeert € 350.000. Toin Saris, voorzitter ondernemersvereniging RIVU: “RIVU stimuleert, bewaakt en begeleidt het proces namens de ondernemers op onze bedrijventerreinen en we dragen bij met de inzet van een parkmanager.”

Daarnaast zijn er de deelnemende bedrijven zelf, die kennis inbrengen en ook investeren in projecten. De uitvoering van het plan loopt van 1 januari 2023 tot 31 december 2026.

Grote Oogst

De ondertekening van dit plan is de officiële start van de uitvoering van de verduurzaming van het bedrijventerrein. Daarmee is de RIVU één van de 13 terreinen in de provincie die voor deze aanpak gaat en versneld met de verduurzaming gaat starten. Dat gebeurt onder de noemer ‘grote oogst’, waarmee de provincie nog eens aangeeft dat hier voor alle partijen veel winst valt te behalen.