Bedrijfsparken HTMT verlengen Keurmerk Veilig Ondernemen

De ondernemersvereniging Bedrijfsparken High Tech Maaspoort Treurenburg (HTMT) heeft opnieuw het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) weten te behalen. Onder begeleiding van Onno Keuker (Keuker Veiligheidszorg Ondernemingen) werd een veiligheidsanalyse uitgevoerd over de afgelopen drie jaar en werd voor het HTMT bedrijventerrein een plan van aanpak voor de komende periode opgesteld. Geconcludeerd werd dat de veiligheidssituatie op het HTMT bedrijventerrein ‘relatief goed en zelfs is verbeterd’. Voor de komende drie-jaars periode zullen de volgende thema’s centraal staan: ‘beleving van onveiligheid’, ‘beheer van de omgeving’, ‘inbraak en diefstal’, ‘verkeersveiligheid’ en ‘samenwerking en communicatie’.

HTMT-voorzitter Harry Emmen geeft aan ‘dat de kracht van de KVO-certificering is gelegen in de continue en planmatige samenwerking tussen ondernemers, brandweer, politie, gemeente en de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen ’s-Hertogenbosch. De korte en prettige lijnen die we met elkaar hebben komen de veiligheid van het bedrijventerrein ten goede en de hercertificering, aldus Emmen, stimuleert ons om in de komende drie jaar op de ingeslagen weg door te gaan.’