BEC Seminar Duurzaam vastgoed

Aan welke energiewetgeving moet uw gebouw voldoen? En wat kunt u verwachten in de toekomst? En als u nu maatregelen gaat nemen, wat is dan een slimme en duurzame keuze voor de lange termijn? Word niet ingehaald door de strenger wordende regelgeving, en zorg dat uw gebouw toekomstbestendig is. Kom naar het BEC-seminar over duurzaam vastgoed.

Verplichte energiemaatregelen – nu en in de toekomst
De informatieplicht, het Activiteitenbesluit, EED, verplicht energielabel C voor kantoren, BENG voor nieuwbouw. Marcha Bierhof en Janneke van Bakel van gemeente ‘s-Hertogenbosch lichten toe welke energiemaatregelen verplicht zijn en welke nieuwe verplichtingen u in de (nabije) toekomst kunt verwachten

De (on)zin van energielabels
Vanaf 2023 moeten alle kantoren minimaal energielabel-C hebben. En naar verwachting in 2030 energielabel-A. Laur Vissers, BEC projectaanjager, legt uit hoe uw energielabel tot stand komt, en wat dit zegt over het energieverbruik of comfort in uw gebouw. En hij laat zien in welke mate maatregelen zoals LED, zonnepanelen, isolatie en een warmtepomp uw energielabel beïnvloeden.

Praktijkvoorbeeld: KEK BV
Interieurbouwbedrijf KEK betrok vorig jaar een ander pand en verbeterde de energieprestatie en het binnenklimaat. Eric Kuiper, directeur van KEK BV, vertelt hoe hij het gebouw heeft verbeterd en waarom.

Toekomstbestendig vastgoed
Als je gaat investeren in je kantoorgebouw, is het belangrijk om vooruit te kijken.

Praktijkvoorbeeld Koffiebrandery

Koos de Looff, directeur van de Koffiebrandery in Den Bosch, startte met de ambitie te renoveren naar energieneutraal. Hij deed daarom mee als pilot Gebouw vol Energie. Gaat het lukken tot energieneutraal te komen? Welke aanpak kiest hij en welke dilemma’s komt hij daarbij tegen?

Timm Hartman van Alba Concepts, die de pilot begeleidde, en Koos de Looff lichten samen het proces toe.

Praktische informatie
De bijeenkomst vindt plaats op 27 juni van 15.30 tot 17.30 . De locatie is KEK BV, Graaf van Somsweg 111 in ’s-Hertogenbosch. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via deze link.

Logo Bossche Energie Coalitie