Aanplant houtwal Bruistensingel (op 1,5 meter)

Afgelopen zaterdag 20 februari hebben vrijwilligers met de Werkgroep Natuur op Noord een grote hoeveelheid bomen en stuiken aangeplant aan de Bruistensingel in de Heinis. "Wat een feest was het met zoveel mensen een mooi stukje natuur aan te leggen. Om drie uur stonden de 1.775 exemplaren uit het zogeheten bosplantsoen erin, inclusief bescherming tegen de konijnen die er ruimschoots verblijven. Negenhonderdvijftig meter is best een lang stuk....", aldus Maurits Tax van Natuurwerkgroep Noord uit Den Bosch.

Een selectie van inheemse soorten als vlier, lijsterbes, wilde peer en hondsroos is aangeplant. Bij de keuze van de soorten is vooral gekeken naar bloemen en bessen. Daarmee wordt ruim baan gegeven aan (wilde) bijen, vlinders en vogels, soorten die onder druk staan door het verdwijnen van geschikt leefgebied, door stikstofdepositie, vervuiling en klimaatverandering. De Heinis wordt met deze aanplant sterker, veerkrachtiger en meer divers. Nu zijn het nog kleine boompjes, over drie jaar ziet het er heel anders uit. 

Dit initiatief van Werkgroep Natuur op Noord is omarmd door de gemeente ’s-Hertogenbosch en Brabants Landschap, beheerder van het gebied de Heinis.

Op de Facebookpagina Natuurdenboschnoord van de werkgroep staat een kort verslag. Wil je meer weten? Neem dan contact op met de werkgroep via: natuurwerkgroepnoord@gmail.com

Fotograaf: Maurits Taks