Aan de slag met nieuwe Kanaalboulevard

We richten de Kanaalboulevard dit voorjaar opnieuw in. Het gaat om de Zuid-Willemsvaart tussen Kardinaal van Rossumplein en de Hinthamerstraat. We gaan aan de slag met de binnenstadsring. Dat is de driehoek van wegen om het historische centrum. Met de herinrichting geven we invulling aan prettig wonen, leven en werken in ’s-Hertogenbosch.

Wethouder Ufuk Kâhya (Mobiliteit) is er blij mee: “Deze herinrichting is een belangrijke stap in het autoluw maken van de binnenstad. De maximumsnelheid verlagen we dan naar maximaal 30 km/u. Bestemmingsverkeer kan er gewoon blijven komen. Ander autoverkeer leiden we goed naar andere wegen. Het gebied blijft sowieso goed bereikbaar. We leggen daarin de nadruk op schoon vervoer en er is ruim baan voor lopen, fietsen, OV en deelvervoer.”

Vlonderpad

De nieuwe inrichting is ook een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Zuid-Willemspark. Dat gaat over het gebied langs de Zuid-Willemsvaart dat we tot een park maken. Er komt nu een wandelpad in de vorm van een houten vlonder. Dit pad is onderdeel van de autoluwe binnenstad en een groene en aantrekkelijke leefomgeving.

Wethouder Mike van der Geld (Energie en Klimaat): “Het vlonderpad wordt een wandelroute, en geeft invulling aan wat we met de ontwikkeling van het Zuid-Willemspark voor ogen hebben. Een pad waar iedereen kan wandelen, waar ruimte is voor ontmoeting en lekker van het water en groen kan genieten. Het pad is een zwevende vlonder. Door deze manier van bouwen kunnen de boomwortels eronder gewoon doorgroeien. Een prachtige oplossing!”

Direct langs het water, onderaan het steile talud, maken we een ook nog een wandelpad met bankjes. Dat is alleen via de bestaande trappen te bereiken. Via het pad bovenaan het talud zorgen we ervoor dat iedereen, waaronder ook mensen met een handicap en mensen met kinderwagens, fijn langs het water kan wandelen.

Omwonenden

Samen met de bewoners hebben we de herinrichting van de plannen uitgewerkt. Op 28 januari zijn de bewoners op een inloopavond op de hoogte gebracht van de uitvoering van de herinrichting. De uitvoering staat gepland van 2 maart tot 29 mei.