2020: het jaar van ons!

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Van nature een moment om vooruit te kijken en plannen te maken. Wat betreft burgemeester Mikkers wordt 2020 het jaar van ons: “Wij zijn een gemeente waar we niet denken in wij en zij. We denken in ons en in samen. ’s-Hertogenbosch is een plek van ons. We hebben oog voor elkaar, zijn nieuwsgierig naar elkaar. Samen weten we ’s-Hertogenbosch nog verder te brengen, met oog voor onze prachtige historie.”

In oktober zijn we met ’s-Hertogenbosch Centraal gestart met een campertour. Hiermee willen we invulling geven aan de toekomst van ‘s-Hertogenbosch. 

Eerste resultaat

Op 18 verschillende plekken hebben we met ruim 600 mensen gesproken. We wilden ophalen hoe inwoners denken over hun toekomst, hun wensen en dromen en hoe ze ’s-Hertogenbosch beleven. Naast alle gesprekken, hebben we ook op andere manieren input gekregen. Al met al van zo’n bijna 1000 mensen, zowel inwoners als bezoekers. 

Veel mensen vonden de gesprekken leuk. Veruit de meeste inwoners zijn trots op hun ’s-Hertogenbosch. Dat werd ook weer eens in de gesprekken bevestigd. We zijn gastvrij, kijken naar elkaar om, zijn bourgondisch. We houden van Oeteldonk en we hebben een prachtig historisch centrum.

Thema’s

Natuurlijk blijken uit de gesprekken ook kritische punten en zorgen. Dan gaat het bijvoorbeeld over de vraag of er in de toekomst wel voldoende en betaalbare woningen zijn. En de binnenstad, is die wel van en voor iedereen? Of wordt die te duur en kan straks alleen een kleine groep mensen er nog gebruik van maken? Hoe zorgen we voor een goede verbinding van alle wijken met de binnenstad? 

Hoe verder

Met deze thema’s  van de deze eerste fase gaan we verder aan de slag. De thema’s vormen de bouwstenen voor het verhaal en antwoord op de vraag welke stad we willen blijven en in de toekomst willen zijn. 

In de komende maanden gaan we aan de hand van die thema’s dieper in op de resultaten. Samen met de mensen die ’s-Hertogenbosch maken: inwoners, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. We vragen daarin ook of partijen een (deel van een thema) onder hun hoede willen nemen.

De opbrengst van deze tweede fase voegen we samen met de ‘externe spiegel’ waaraan op dit moment wordt gewerkt. We kijken daarin naar de trends en ontwikkelingen waar ’s-Hertogenbosch mee te maken krijgt. Die landelijke en lokale data gebruiken we voor de analyse. De planning is dat we voor de zomer van 2020 een eerste versie van ons toekomstverhaal hebben.

Waarom ’s-Hertogenbosch Centraal

In 2035 bestaat ’s-Hertogenbosch 850 jaar. We staan er goed voor, en we willen dat graag zo houden. Dan is het van belang om te weten wat er bij inwoners speelt. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor onze omgeving. We willen graag met inwoners nadenken over de toekomst van ’s-Hertogenbosch. Over verbinding, samenleven, de kracht van wijken en dorpen, de kwaliteit die we bieden. 

Meer weten, of meedoen of –denken? Kijk dan op www.shertogenboschcentraal.nl