Zaterdag 26 oktober

Officiële herdenkingsdienst 75 jaar bevrijding Sint-Janskathedraal

In de Sint-Janskathedraal vindt de officiële oecumenische viering plaats, ter ere van de 75e bevrijding van ‘s-Hertogenbosch. Celebranten zijn mgr. De Korte, aalmoezenier (major) King van het regiment 160e brigade uit Wales, plebaan Blom, diaken Palte en dominee Stiemer van de Protestantse Gemeente. De viering is opgedeeld in het herdenken van de slachtoffers en het vieren van 75 vrijheid. Tevens wordt een bijzondere gedachtenisplaquette voor de Sint-Janskathedraal gepresenteerd. Met medewerking van organist Véronique van den Engh, the 160e Brigade (Brecon, Wales), de Schola Cantorum, het gilde De Oude Schuts en The Regimental Band The Royal Welsh.

Locatie: Sint-Janskathedraal, Parade, 11.00 uur (aanwezigheid uiterlijk 10.45 uur)
800 zitplaatsen zijn beschikbaar.

Parade met bevrijders door de binnenstad - parade/ static show / parade naar Welsh Division Memorial

Na de herdenkingsdienst in de Sint-Janskathedraal volgt vanuit de Hinthamerstraat een parade door de binnenstad. Hierbij kan ’s-Hertogenbosch de nog aanwezige bevrijders en de Welsh-troepen bedanken. Deze parade wordt vormgegeven met historische voertuigen en muziek. De parade loopt vanuit de Hinthamerstraat, de Hinthamerpromenade, Markt, Kerkstraat, langs de cafés aan de Parade naar het midden van het plein de Parade. Op de Parade vindt een static show plaats, waar behalve het aanschouwen van alle historische militaire voertuigen ook Defensie en Wales zich voor jong en oud presenteren. E.e.a. wordt muzikaal omlijst. Daarna zullen de militaire voertuigen zich verplaatsen richting het Welsh Division Memorial. De route is Parade, Torenstraat, Sint Josephstraat, Zuid-Willemsvaart, Sluis 0, Oostwal, Graafseweg en Van Grobbendoncklaan. Bij de Pieter Breughelstraat zullen de zwaardere voertuigen doorrijden en de kleinere voertuigen richting het monument gaan.

Locatie: Parade, aanvang 12.15 uur 
Static Show op de Parade van 13.00 uur
verplaatsing naar Welsh Division Memorial rond 14.45 uur

Officiële herdenking en kranslegging Welsh Division Memorial

Bij het Welsh Division Memorial vindt de officiële herdenking en kranslegging plaats, georganiseerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch, in samenwerking met de 160e Brigade in Brecon (Wales). De bijeenkomst wordt muzikaal opgeluisterd door het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch, The Brecon Male Choir uit Wales en The Regimental Band The Royal Welsh.

Locatie: Welsh Division Memorial, aan het Welsh Divisionplein, 15.30 uur
(aanwezigheid uiterlijk 15.15 uur). Lengte: 1 uur.

Alle programmaonderdelen zijn gratis toegankelijk